Monday, January 11, 2010

Akhil Hayy - Laisa Laha Min Dunillahi kashifah


Status : Akhil Hayy ~~
Laisa Laha Min Dunillahi kashifah (Tiada baginya selain Allah yang maha melindungi) berulang kali...~~ rasa tenang stenangnya...~~

No comments: